Make your own free website on Tripod.com

* REPUBLIKA MAKEDONIJA * DSU "GOCE DELCEV "- VALANDOVO

AKTIV ZA JAZICI

Pocetna Strana | Proekti | Fotografii | Ucenici I -klas | Aktiv za jazici | Literaturna sekcija | Ucilisen Odbor | Prirodno-Mat. Aktiv | Obuka za kompjuteri | Upis za 2005/2006 | Zemjodelski Aktiv | Za ucilisteto | Vraboteni | Kontakti

marijafoto.jpg
Prof. Marija Dzekova

ubavkafoto.jpg
Prof. Ubavka Upceva

danielafoto.jpg
Prof. Daniela Georgieva

milkafoto.jpg
Prof. Milka Karakoteva

 

 Designer:    selamitahir@yahoo.com